Proizvodi

Protupožarna žbuka

Vatrootporna žbuka koristi se kod zaštite međukatne konstrukcije, čelične konstrukcije, montažnih elemenata i polica za cijevi. Najbolja iskoristivost vatrootporne žbuke je u petrokemijskoj industriji gdje je ispitana na hidrokarbonskoj krivulji požara (terperaturni šok u prvim minutama požara). Kod nanošenja vatrootporne žbuke potrebno je strogo držati se uputa proizvođača (nanošenje temeljnog premaza i završnog sloja).