Projekt

Hidroelektrana Gojak

LinkedinShare

O projektu

Prijavom na natječaj javne nabave za protupožarne radove na Hidroelektrani Gojak u Popovom selu, dobili smo povjerenje od strane HEP proizvodnje za troškovnički najoptimalnije rješenje.

Na građevini su izvedeni sljedeći radovi protupožarne zaštite:

  • Protupožarno brtvljenje svih vrsta instalacija u koje spadaju: električni kabeli (napojni i signalni), negorive cijevi s negorivom izolacijom i bez izolacije. Korišteni sustavi brtvljenja su kamena vuna premazana s protupožarnim premazom i protupožarni jastuci,
  • Montaža protupožarnog poklopca na postojeće AB kanale za električne kabele,
  • Ugradnja ostakljene protupožarne stijene radi sprječavanja prijenosa požara po fasadi građevine,
  • Ugradnja protupožarnih čeličnih vrata na ulazu u tunel s kabelima.

Godina

2019

Izvedeni radovi

  • Protupožarno brtvljenje svih vrsta instalacija
  • Montaža protupožarnog poklopca
  • Unutrašnja ostakljena protupožarna stijena
  • Protupožarna vrata