Usluga

Izvođenje radova protupožarne zaštite

U svrhu ispunjavanja visoko postavljenih zahtjeva surađujemo s najboljim monterskim tvrtkama u Republici Hrvatskoj.

Prilikom izvođenja (realizacije) naših rješenja, vodimo se trima ključnim elementima: pouzdanost, kvaliteta i fleksibilnost.

U svrhu ispunjavanja visoko postavljenih zahtjeva surađujemo s najboljim monterskim tvrtkama u Republici Hrvatskoj. Svi naši partneri prolaze dodatnu obuku za izvođenje naših rješenja. Njihova se učinkovitost u provođenju rješenja u praksi očituje u brojnim uspješno odrađenim projektima.

Iako je povjerenje važna sastavnica djelovanja tvrtke FSB d.o.o., svi izvedbeni radovi prolaze rigoroznu kontrolu kvalitete naših inženjera kako bismo svojim klijentima osigurali siguran prolazak na tehničkom pregledu u zadanom roku.

Protupožarno brtvljenje za sve vrste instalacija

Protupožarno brtvljenje ima važnu ulogu na svakoj građevini jer u slučaju požara sprječava širenje vatre i dima preko granica požarnih sektora. Zbog sve veće tehnološke opremljenosti modernih građevina, gustoća svih vrsta instalacija je u porastu pa su tako i izazovi za ispravno izvršenje protupožarnih brtvljenja sve zahtjevniji.

Radove iz ovog područja zaštite od požara smiju izvoditi isključivo stručno osposobljene osobe.

Protupožarna zaštita ventilacijskih kanala i kanali za odvod dima i topline

Kanali za odvod dima i topline, kao i kanali za dopremu svježeg zraka u sigurne zone, projektiraju se i izvode kako bi zadovoljili propisane standarde za zaštitu od požara tih instalacija.

Najčešća u praksi primijenjena rješenja izvode se s pločastim materijalima koji svojim karakteristikama zadovoljavaju sve zahtjeve koji se u eksploataciji nameću:

  • toplinska provodljivost
  • mehanička nosivost
  • otpornost na vlagu
  • očuvanje cjelovitosti

Radove iz ovog područja zaštite od požara smiju izvoditi isključivo stručno osposobljene osobe.

Vatrozaštita u rafinerijama

Djelovanje vatre na vitalne dijelove postrojenja u petrokemijskoj industriji ispituje se temeljem ugljikovodične krivulje požara. Ovom se krivuljom preslikava gorenje ugljikovodika gdje nakon 30 minuta gorenja temperatura poraste preko 1000 °C. Korištenjem vatrootporne žbuke na bazi vermikulita i Portland cementa možemo izgraditi zaštitni sloj otporan na djelovanje vatre, a istovremeno postojan na djelovanje atmosferilija i curenje ulja i maziva.

Radove iz ovog područja zaštite od požara smiju izvoditi isključivo stručno osposobljene osobe.

Protupožarna zaštita u farmaceutskoj industriji

Farmaceutska industrija vrlo je specifična u smislu zahtjeva zaštite od požara. Svakodnevnim korištenjem kemikalija koje su najčešće zapaljive i mogu stvarati eksplozivne pare odabir rješenja za zaštitu od požara vrlo je zahtjevan. Izgradnja sustava za ventilaciju i odvod nastalih para podrazumijeva korištenje polikarbonatnih cjevovoda, a oblaganjem istih s negorivim materijalima postižemo sigurnost od požara.

Radove iz ovog područja zaštite od požara smiju izvoditi isključivo stručno osposobljene osobe.

Protupožarne staklene stijene

Protupožarni zahtjevi za staklene stijene jednaki su kao i za ostale pregrade koje se nalaze na granicama požarnih sektora. Iz tog razloga protupožarna stakla se ispituju u sustavu cjelokupne konstrukcije koja se sastoji od okvira, protupožarnog stakla i raznih protupožarnih brtvenih elemenata. Protupožarne staklene stijene nastaju kao gotov proizvod izgradnjom na gradilištu, kao i sve ostale pregrade.

Radove iz ovog područja zaštite od požara smiju izvoditi isključivo stručno osposobljene osobe.

Protupožarna vrata

Protupožarna vrata najčešći su i najprepoznatljiviji element za zaštitu od požara na građevini.

Susrećemo ih u raznim oblicima (jednokrilna, dvokrilna, klizna, djelomično ostakljena, potpuno ostakljena i slično).

Primjenom raznih vrsta materijala i kombiniranjem s protupožarnim staklom uspijevaju se pomiriti zahtjevi za estetskim oblikovanjem i zaštitom od požara.

Ispitivanja svih tipova protupožarnih vrata provode se prema jasno definiranim standardima.

Radove ugradnje na objektu smiju izvoditi isključivo stručno osposobljene osobe.

Javite nam se s povjerenjem

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju

Kontaktirajte nas