Proizvodi

Protupožarne ploče

Protupožarne/silikatne ploče najčešće se koriste kod protupožarnog oblaganja ventilacijskih kanala, izradu kanala za odimljavanje, protupožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija i nosivih dijelova, mogu se upotrijebiti i za oblaganje kabelskih polica sa svrhom postizanja zahtjeva vatrootpornosti.