Proizvodi

Protupožarno brtvljenje

Protupožarno brtvljenje ima važnu ulogu u svakom projektu protupožarne zaštite jer u slučaju požara spriječava širenje vatre i dima izvan granica požarnih sektora te omogućuje vrijeme potrebno za evakuaciju ljudi i pokretne imovine.