Proizvodi

Protupožarna boja i premaz

Protupožarna boja/premaz ima vrlo široku primjenu, a najčešće se koristi kod protupožarne zaštite nosive čelične konstrukcije i protupožarnu zaštitu drvene konstrukcije.