Projekt

Laboratorij INSPECTO d.o.o. – Osijek

LinkedinShare

O projektu

Inspecto d.o.o. laboratorij osposobljen je prema svim propisanim zahtjevima za ispitivanje hrane, hrane za životinje, tla, mulja, voda i mikrobiološke čistoće objekata; uzorkovanje voda.

Na zahtjev investitora proveli smo pasivnu protupožarnu zaštitu poslovne građevine laboratorija INSPECTO u Osijeku. Prateći projektnu dokumentaciju, na građevini su izvedeni sljedeći radovi protupožarne zaštite:

  • brtvljenje svih vrsta instalacija u koje se ubrajaju: protupožarne zaklopke, električni kabeli (napojni i signalni), negorive i gorive cijev (vodovodne i kanalizacijske) gdje je postignut zahtjev protupožarne otpornosti EI 90,
  • protupožarno oblaganje ventilacijskih kanala protupožarnim pločama, čime je postignut razred otpornosti na požar EI90 prema normi HRN EN 15301 i HRN EN 1366-1,
  • brtvljenje dilatacijskih fuga protupožarnim fleksibilnim premazom. Svi navedeni radovi izvedeni su prema službenom tehničkom listu i normama. Nakon toga investitoru smo isporučili dokumentaciju izvedenog stanja potkrijepljenu fotografijama. Prilikom tehničkog pregleda sve je prošlo bez zamjerki, što dokazuje našu kvalitetu.

Godina

2017

Izvedeni radovi

  • Protupožarno brtvljenje svih vrsta instalacija
  • Protupožarno oblaganje ventilacijskih kanala
  • Protupožarno brtvljenje dilatacijskih fuga na granici požarnog sektora