Projekt

KBC Sestre milosrdnice

LinkedinShare

O projektu

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice osnovan je 1846. godine i time je jedna od najstarijih, ali i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Dogradnjom postojeće zgrade bolnice bilo je potrebno zadovoljiti visoke standarde protupožarne zaštite za zdravstvene ustanove.

Uvidom u dosadašnji rad i dugogodišnju kvalitetu, glavni izvođač (ING GRAD d.o.o.) ovlastio je FSB d.o.o. za provedbu pasivne protupožarne zaštite na predmetnom objektu.

Kako se dogradnja vršila na postojećem objektu projektant se odlučio na izradu nosive konstrukcije od čelika koju je prema zahtjevu iz Elaborata zašite od požara trebalo protupožarno zaštititi.

Osim zaštite čelika projektni zadatak bio je i spriječiti širenje požara u vertikalnom smjeru izvedbom protupožarnog parapeta, protupožarno zaštititi ventilacijske kanale i protupožarno brtviti sve vrste instalacija na granicama požarnih sektora.

Godina

2021

Izvedeni radovi

  • Izvedba samostalnog protupožarnog fasadnog parapeta – FSP 90
  • Protupožarna zaštita nosive čelične konstrukcije
  • Protupožarna vrata
  • Protupožarno brtvljenje svih vrsta instalacija
  • Protupožarno oblaganje ventilacijskih kanala
  • Izvedba protupožarnog šahta