Projekt

Opća bolnica Pula

LinkedinShare

O projektu

Dogradnjom Opće bolnice u Puli, pozvani smo od strane glavnog izvođača da izvršimo pasivnu protupožarnu zaštitu. Na objektu su izvedeni sljedeći radovi protupožarne zaštite:

 • brtvljenje svih vrsta instalacija u koje spadaju: protupožarne zaklopke, električni kabeli (napojni i signalni), negorive cijevi s gorivom izolacijom i gorive cijevi (vodovodne i kanalizacijske) gdje je postignut zahtjev protupožarne otpornosti EI 90
 • protupožarno brtvljenje električnih kabela s protupožarnim modulima
 • brtvljenje dilatacijskih fuga s protupožarnim fleksibilnim premazom
 • Obloga čelične konstrukcije lifta gdje debljina protupožarne ploče ovisi o kritičnoj temperaturi čelika i Ap/V faktoru
 • protupožarno oblaganje ventilacijskih kanala protupožarnim pločama kojima je postignut razred otpornosti na požar EI90 prema normi EN15301-2
 • Izvedba samostalnog protupožarnog fasadnog parapeta. Naš proizvod (FSP 90 - Samostalni protupožarni fasadni parapet) je element ovješene fasade koji ima zadatak zaustaviti širenje vatre i dima s jednog kata zgrade na susjedni kat odnosno drugi požarni sektor prema konfiguraciji iz članka 14. Pravilnika NN 29/13. Protupožarni parapet ispitan je prema normi HRN EN 1364 - 4: 2014 za koji smo dobili izjavu o sukladnosti

Godina

2020

Izvedeni radovi

 • Protupožarno brtvljenje svih vrsta instalacija
 • Modularno brtvljenje kabela
 • Dilatacijske fuge
 • Obloga čelične konstrukcije lifta
 • Protupožarna obloga limenih ventilacijskih kanala
 • Izvedba samostalnog protupožarnog fasadnog parapeta - FSP - 90