Projekt

Stambeno poslovni objekt - Središće

LinkedinShare

O projektu

U zagrebačkom kvartu Središće izgrađena je nova stambeno - poslovna građevina. Kako bi sigurnost korisnika bila zajamčena, potrebno je zadovoljiti današnje visoke standarde protupožarne zaštite. Uvidom u dosadašnji rad i dugogodišnju kvalitetu, glavni izvođači (FEAL IN d.o.o. i TERRAPLANT d.o.o.) ovlastili su FSB d.o.o. za provedbu pasivne protupožarne zaštite na predmetnom objektu.

Zahtjevi protupožarne zaštite u podzemnim etažama su 120 minuta, te 90 minuta na etažama iznad kote terena. Navedeni zahtjevi klasificirani su prema normama HRN EN 13501-2 i HRN EN 13501-3. Uzimajući u obzir navedene projektne zadatke na građevini izvršeni su radovi PP brtvljenja svih vrsta instalacija, PP brtvljenje dilatacijskih fuga, PP oblaganje ventilacijskih kanala, PP spuštenog stropa i nenosive pregrade na špaleti okna dizala.

Godina

2019

Izvedeni radovi

  • Protupožarno brtvljenje svih vrsta instalacija
  • Protupožarno brtvljenje dilatacijskih fuga na granici požarnog sektora
  • Protupožarno oblaganje ventilacijskih kanala
  • Protupožarna nenosiva pregrada na špaleti okna dizala
  • Protupožarni spušteni strop