Projekt

TE-TO Zagreb

LinkedinShare

O projektu

Na zahtjev investitora HEP Toplinarstvo d.o.o. u suradnji sa firmom Aling d.o.o. iz Zagreba izveli smo radove protupožarnog brtvljenja prodora kroz koje prolaze napojni kablovi iz razvodnih ormara. Zahtjev projekta je bio da se protupožarna brtvljenja izvedu kako bi se postigao razred otpornosti na požar EI90, klasificirano prema HRN EN13501-2. Zbog opsežnosti i veličine objekta radovi se izvode u etapama.

Godina

2016

Izvedeni radovi

  • Protupožarno brtvljenje napajanja iz razvodnih ormara