Projekt

VMD – Zaprudski otok

LinkedinShare

O projektu

Na zahtjev investitora (VMD grupa), pristupili smo izvedbi pasivne protupožarne zaštite na poslovnoj građevini VMD – Zaprudski otok.

Zadatak je bio spriječiti širenje požara u vertikalnom smjeru. Naš proizvod (FSP 90 - Samostalni protupožarni fasadni parapet) je element ovješene fasade koji ima zadatak zaustaviti širenje vatre i dima s jednog kata zgrade na susjedni kat odnosno drugi požarni sektor prema konfiguraciji iz članka 14. Pravilnika NN 29/13.

Protupožarni parapet ispitan je prema normi HRN EN 1364 - 4: 2014 za koji smo dobili izjavu o sukladnosti.

Godina

2019

Izvedeni radovi

  • Izvedba samostalnog protupožarnog fasadnog parapeta - FSP - 90