Projekt

Zračna luka Franje Tuđmana u Zagrebu

LinkedinShare

O projektu

Investitor MZLZ angažirao je FSB d.o.o. za rješavanje kompleksne problematike pasivne protupožarne zaštite na Zračnoj luci (Franje Tuđmana) u Zagrebu.

Na objektu su izvedena protupožarna brtvljenja svih vrsta instalacija u koje spadaju:

  • električni kablovi (napojni i signalni)
  • negorive cijevi i protupožarne zaklopke

Postignuti zahtjev protupožarne zaštite EI 90 prema normi HRN EN 13501-2 i HRN EN 1366-3. Po završetku radova investitor je ovlastio FSB d.o.o. za održavanje postojećeg stanja izvedenih protupožarnih radova.

Godina

2017

Izvedeni radovi

  • Protupožarno brtvljenje svih vrsta instalacija