Protupožarni premaz

Perlita y Vermiculita - Charflame

Pošalji upitPošalji upit o proizvodu

CHARFLAME® je jednokomponentni vatrootporni premaz na bazi vode bez APEO-a, za protupožarnu zaštitu unutarnjeg konstrukcijskog čelika. Njegova svrha jest održati otpornost i nosivost konstrukcijskog čelika do gašenja požara ili evakuacije zgrade.

Certifikati

CHARFLAME® je ispitan u ovlaštenim laboratorijima EN 13381-8 i BS476 dio 20-21, i ima Europsko tehničko odobrenje ETA- 15/0146.

Tehnički podaci

Boja bijela
Završna obrada Mat
% krutih tvari 71 ±2
Hlapive organske tvari bez hlapljivih organiskih spojeva ih, EU Direktiva o emisijama otapala (Direktiva Vijeća 1999/13/EC)
Preporučena debljina 350-550 mikrona suhog sloja, jedan nanos, ovisno o načinu nanošenja
Teoretska potrošnja 1 m²/L za 696 mikrona ili 1m²/kg za 497 mikrona
Načini nanošenja Sprej, četka ili valjak
PH 8.0 ± 1
Temperatura reakcije > 100ºC
Specifična težina 1,37±0,03
Ponovno nanošenje nakon 24 sta na 20º C i 60% vlažnosti
Razrjeđivač voda
Vatrootpornost R-15’, R-30’, R-60’, i R-90’ za grede i stupovi i R-30’ za šuplje poprečne presjeke.

Priprema površine

Čelični profili moraju biti čisti, suhi i očišćeni od svih masnoća, ulja i nečistoća, koji mogu utjecati na prianjanje CHARFLAME® boje na temeljni premaz.

Temeljni premazi:

Temeljni premaz za zaštitu od korozije mora biti odobren u Europskom tehničkom odobrenju i potrebno ga je nanijeti u skladu s uputama proizvođača. Temeljni premazi moraju imati razredbu Bs2d0 prema normi ENV-13501-1. Ako se rabi temeljni premaz bogat cinkom, potrebno je provjeriti ima li na površini koja će se zaštititi premazom cinkovih soli. Te soli potrebno je u potpunosti ukloniti prije nanošenja CHARFLAME® proizvoda.

Nanošenje i završna obrada

CHARFLAME® se isporučuje spreman za upotrebu, samo je potrebno prije upotrebe dobro mehanički promiješati. Preporučuje se nanošenje sprejom bez zraka, premda je moguće rabiti i kist i valjak za male površine ili popravke. Čistiti samo vodom i ne koristiti otapala. U uvjetima okoliša Y, CHARFLAME® proizvod moguće je zabrtviti završnim premazom koji ima certifikat razredbe Bs2d0, kako je navedeno u njegovom Europskom tehničkom odobrenju u skladu s normom ENV-13501-1. Brtvljenje mora biti potpuno i CHARFLAME® reaktivni premaz mora biti potpuno suh i stvrdnut prije nanošenja završnog premaza. Zaštitite CHARFLAME® od jakog vjetra i visokih temperatura tijekom nanošenja kao biste izbjegli njegovo brzo i neispravno sušenje. U ovakvim uvjetima, preporučuju se tanki slojevi. Vrijeme sušenja ovisi o atmosferskoj temperaturi, temperaturi čelika i kretanju zraka. Brzo se suši, jer je na bazi vode. Ponovno premazivanje preporučuje se sljedeći dan Površinska temperatura uvijek mora biti najmanje 4ºC iznad rosišta. Izbjegavajte nanošenje proizvoda ako postoji rizik od kondenzacije čelika. Preporučuje se prikladna ventilacija.

Skladištenje, okoliš, sigurnost i higijena

Skladištenje

Reaktivni premaz CHARFLAME® potrebno je ispravno pohraniti u zatvorenim, suhim prostorijama, na temperaturi između 5º C i 35ºC. Potrebno ga je zaštiti od smrzavanja i jakog sunca. Rok upotrebe proizvoda je 6 mjeseci od datuma proizvodnje, ovisno o uvjetima skladištenja.

Okoliš

Spriječiti ispuštanje materijala u kanalizaciju, vodotok ili zemlju, itd. i poštujte propise u svezi zbrinjavanja otpada.

Sigurnost i higijena

Konzultirajte Sigurnosno-tehnički list.