EU Projekt: Certifikacijom proizvoda poduzeća FSB d.o.o. do tržišta

Poduzeće Fsb d.o.o. je dana 19.06.2020. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Certifikacijom proizvoda poduzeća FSB d.o.o. do tržišta“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. Kao posljedica provedbe projekta „Certifikacijom proizvoda poduzeća FSB d.o.o. do tržišta“ poduzeća Fsb d.o.o. bit će očuvana radna mjesta, povećanje konkurentnosti te rast prihoda od prodaje i izvoza poduzeća.

Europska Unija: Zajedno do EU fondovaOperativni program konkurentnost i kohezijaEuropski strukturni i investicijski fondovi

Podaci o projektu:

Naziv projekta
Certifikacijom proizvoda poduzeća FSB d.o.o. do tržišta
Opći cilj
Razvoj kapaciteta FSB-a za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskih procesa
Specifični ciljevi
  • povećani prihodi od prodaje poduzeća za >36%, povećani prihodi od izvoza za minimalno 31%
  • veća potražnja za certificiranim proizvodima te pribavljanje Izjave o sukladnosti za proizvode čime će se povećati konkurentnost poduzeća Fsb d.o.o. na tržištu
  • minimalno 8 certificiranih proizvoda poduzeća Fsb d.o.o.
Rezultati
Rezultat projekta bit će minimalno 8 certificiranih proizvoda.
Ukupna vrijednost projekta
1.442.043,75 HRK
EU sufinanciranje
920.999,43 HRK
Razdoblje provedbe projekta
18.11.2019. - 18.06.2022.
Kontakt osoba
Stipe Barišić, +385 1 3496 811, info@fsb-zagreb.hr