Naša rješenja

Protupožarno brtvljenje svih vrsta instalacija (kabeli i cijevi)

Pošalji upitPošalji upit o rješenju

TEHNIČKI PODACI SUSTAVA

FS "Barrier" 1-1 je sustav koji se sastoji od ploča od kamene vune debljine d=50 mm na koju se aplicira protupožarni premaz s obje strane. Sustav je dizajniran za brtvljenje prodora negorivih cijevi, gorivih cijevi i električnih kabela kroz granice požarnih sektora. Sustav sprječava širenje vatre i dima kroz prodore instalacija kod masivnih zidova, pregradnih zidova i kod masivnih stropova.

Kako bi se zadovoljili statički zahtjevi u slučaju požara, instalacije koje prolaze kroz pregradu moraju biti pričvršćene što bliže zidu / stropu.

Maksimalna zaposjednutost otvora s instalacijama iznosi 60%.

TEHNIČKI PODACI KOMPONENTI SUSTAVA

  • Protupožarni premaz

Protupožarni premaz je ablativna smjesa srednje viskoznosti na bazi vode. To je disperzijski premaz s organskim vezivima, vodom, mineralnim punilima, pigmentima i aditivima koji se na visokim temperaturama pjeni i stvara izolacijski sloj. Zbog svojstva stvaranja pjene u slučaju požara, protupožarni premaz je sigurna zaštita od prijenosa dima, vatre i topline iz jednog požarnog sektora u drugi.

  • Ploče od kamene vune

U FS Barrier sustavu koriste se ispitane i odobrene ploče od kamene vune nazivne gustoće ≥150 kg/m³. Ploče ispunjavaju zahtjeve iz europske norme HRN EN 1366 - 3 za protupožarne prodore kroz zidove i stropove te se svrstavaju u klasu zapaljivosti A1 prema normi HRN EN 13501-1.

Najveća temperatura za koju su klasificirani proizvodi od kamene vune iznosi 660 °C. Kod temperatura iznad 250 °C dolazi do isparavanja veziva. Time se ne umanjuju izolacijska svojstva ali se smanjuje tlačna čvrstoća. Talište je >1000 °C.