Naša rješenja

Protupožarno brtvljenje električnih kabela i gorivih cijevi - FS Acrylic (graphite)

Pošalji upitPošalji upit o rješenju

TEHNIČKI PODACI SUSTAVA

FS "Barrier" 1-6 je sustav koji se sastoji od protupožarnog akrilata s grafitom koji služi za brtvljenje električnih instalacija i gorivih cijevi (do ∅ 50 mm) koje prolaze kroz granice požarnih sektora.

Kako bi se zadovoljili statički zahtjevi u slučaju požara, instalacije koje prolaze kroz pregradu moraju biti pričvršćene što bliže zidu.

TEHNIČKI PODACI KOMPONENTI SUSTAVA

  • FS Acrylic - Protupožarni akrilat s grafitom

Protupožarni akrilat s grafitom je jednokomponentna intumescentna masa na bazi akrilata. Prilikom velikih temperatura bubri i stvara veliki tlak. Dobro prianja na različitim podlogama. Širina zazora u koju se akrilat ugrađuje je minimalno 5 mm.