Naša rješenja

FSR-A protupožarna revizijska vrata

Pošalji upitPošalji upit o rješenju

TEHNIČKI PODACI SUSTAVA

FSR-A protupožarna revizijska vrata ugrađuju se u ne nosivu konstrukciju pregrade šahta i zajedno s njime čine cjelinu, te osiguravaju toplinsku cjelovitost (E) i izolaciju (I) u uvjetima djelovanja predviđenog požara (standardnog ili projektiranog).

Protupožarna revizijska vrata ispitana su prema normi HRN EN 1634-1:2018, a klasificirana prema normi HRN EN 13501-2:2016. Najčešća primjena proizvoda je revizija na šahtovima koji se nalaze uz evakuacijske putove, a kroz koje prolaze instalacije.

Proizvod se koristi u zgradama kategoriziranim ZPS1 – ZPS5 sukladno pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13), te drugim građevinama gdje je dobivena klasifikacija primjenjiva.

PODRUČJE PRIMJENE

  • Revizije na evakuacijskim putevima za pristup elektro ormarima i drugoj opremi koja može izazvati požar

PREDNOSTI SUSTAVA / SVOJSTVA

  • Brza ugradnja
  • Mala težina
  • Veliki raspon dimenzija
  • Otpornost prema požaru 120min

ISPITNI CERTIFIKAT

  • Naziv laboratorija: LTM d.o.o. / Laboratorij, Stubička slatina 26, 49243 Oroslavlje, Hrvatska
  • Izvještaj o ispitivanju: LTM br. I – 4403/19-1 (21.01.2020)
  • Izvještaj o razredbi: LTM br. R – 4403/19-1 (21.01.2020)
  • Metoda ispitivanja prema HRN EN 1634 – 1: 2018

RAZREDBA OTPORNOSTI NA POŽAR

  • EI 120