Proizvodi

Protupožarno staklo

Protupožarno/vatrootporno staklo kao i protupožarni zidovi, ima zadaću štititi evakuacijske puteve, ljude i imovinu. Dijelimo ga u dvije osnovne skupine, protupožarno/vatrootporno staklo koje sprječava širenje dima i vatre i protupožarno/vatrootporno staklo koje osim sprječavanja širenja dima i vatre, sprječava i toplinsko zračenje. Osim sigurnosne zadaće, danas protupožarno/vatrootporno staklo mora zadovoljiti zahtjeve estetskog oblikovanja unutrašnjeg prostora. Protupožarno/vatrootporno staklo, ugrađuje se isključivo prema tehničkim detaljima ispitanog sustava.