Proizvodi

Silikatne ploče za kamin

Silikatne ploče imaju vrhunska toplinska i mehanička svojstva stoga ih je idealno koristiti u područjima gdje se često pojavljuju visoke temperature (kamini ili ložišta).